Προμήθεια υλικών

Η Bakis Electronics προμηθεύει πάσης φύσεως υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ηλεκτρονική πλακέτα στη σημερινή αγορά. Επιπλέον, διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε απόθεμα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας.

Προμηθεύουμε προϊόντα από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς. Ανταποκρινόμαστε σε κάθε απαίτηση του πελάτη δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, στην σωστή διάθεση των προϊόντων καθώς και στην συνεχή διεύρυνση του πλήθους των συνεργασιών.

Δείγματα

Μικρές ποσότητες για το πρωτότυπο σας ή τη δοκιμή σας μπορούν να διατεθούν από τους προμηθευτές μας και από διανομείς όπως Digikey, Farnell και άλλοι.

Αντιστοιχίες-Εναλλακτικά

Η ομάδα της Bakis Electronics βρίσκει αντιστοιχίες σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Συλλέγουμε την πληρέστερη βάση δεδομένων από κατασκευαστές από όλο τον κόσμο.

Καταργημένα και Δυσεύρετα Υλικά

Η Bakis Electronics ειδικεύεται στην εύρεση καταργημένων αλλά και δυσεύρετων υλικών.

Ανάπτυξη Σχεδιασμού και Συναρμολόγηση

Τα 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των ηλεκτρονικών μας δίνει το προνόμιο να παρέχουμε υποστήριξη μέσω των συνεργατών μας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού, καθώς και στον τομέα της συναρμολόγησης.

Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε σοβαρή και υπεύθυνη επαγγελματική πρόταση.