Οι συνεργάτες μας

Προμηθεύουμε προϊόντα από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς. Ανταποκρινόμαστε σε κάθε απαίτηση του πελάτη δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, στην σωστή διάθεση των προϊόντων καθώς και στην συνεχή διεύρυνση του πλήθους των συνεργασιών.

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων

Δείγματα Εξαρτημάτων

Εύρεση Αντιστοιχιών

Εύρεση κατηργημένων Εξαρτημάτων

Σχεδίαση Εφαρμογών (μέσω συνεργατών)

Συναρμολόγηση (μέσω συνεργατών)


Αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε απόθεμα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας.

Υπηρεσίες